» Přeskočit navigaciNabízené služby

Tendrová řízení

V souvislosti s růstem objemů zahraničních investicí u nás narůstá rovněž rozsah tendrových podkladů, které předkládají investoři v souladu s jinou praxí. Důsledkem je pak v mnoha případech neúspěch dodavatelů v tendrových řízeních, i když s vlastním prováděním prací má dodavatel dostatek zkušeností.

Dodavatelé jsou tak z důvodu nedostatku zakázek od jiných investorů nuceni účastnit se tendrových řízení za jiných smluvních a dodacích podmínek, kdy tyto nejsou v nabídkových cenách dodavatelů zohledněny.

Vlastní vyplnění předloženého tendru požaduje vypisovatel důsledně v souladu s předepsanou metodikou a nedodržení těchto zásad tak v mnoha případech vede k vyřazení uchazeče z tendrového řízení.

Nabízíme Vám proto zastupování v tendrovém řízení zahraničních investorů a spolupráci při vypracování předloženého tendru, včetně výkladu jeho podmínek a projednání s vypisovatelem. Na základě praxe s tendrovými řízeními německy a anglicky mluvících investorů Vás upozorníme na jednotlivé specifika tendrů nejen u nás, ale rovněž i v případě výstavby v zahraničí.

V případě zastupování investora zorganizujeme ve spolupráci s investorem výběrové řízení na dodavatele stavby, včetně zohlednění specifických požadavků a vyhodnocení tendrového řízení. Součástí těchto prací je rovněž doporučení pro výběr dodavatele a předložení návrhu smlouvy.

Problematice tendrových řízení od získání tendru až po jeho předložení vypisovateli se podrobně věnuje rovněž publikace o vývozu stavebních prací.

zpět  |  nahoru