» Přeskočit navigaciNabízené služby

Posouzení smluv pro výstavbu v zahraničí

Pokud dodavatel již uzavřel s investorem smlouvu na základě podmínek VOB, BGB, FIDIC nebo AIA, někdy rovněž za značně nevýhodných dodacích podmínek, provádíme dodatečné posouzení podepsané smlouvy a smluvních podmínek. Rozsah činností, které je v souladu se smlouvami zahraničních investorů dodavatel povinen provádět, se od naší stavební praxe značně liší.

V případě požadavků investora na výkony architektů a specialistů Vám vysvětlíme dodací podmínky v souladu s honorářovým řádem HOAI, který představuje nejrozšířenější praxi v Německu. Podmínky tohoto řádu jsou uplatňovány zahraničními investory rovněž u nás.

Na základě rozboru navrhneme dodavateli řešení pro řízení projektu, fakturaci, předkládání víceprací, sledování změn, claimovou agendu atd. formou "kuchařské knihy" s rozborem všech činností, nutných pro bezporuchový průběh stavby. Součástí rozboru je rovněž vytvoření vlastní organizační struktury pro zabezpečení projektu, včetně detailního rozboru činností všech řídících pracovníků stavby. Zavedení této agendy tak slouží nejen pro vlastní řízení projektu, ale rovněž pro lepší výměnu informací mezi řídícími složkami stavby.

zpět  |  nahoru