» Přeskočit navigaciNabízené služby

Smlouvy podle podmínek FIDIC

Smlouvy na základě dodacích podmínek FIDIC představují obvyklou zahraniční praxi, na základě které je v zahraničí prováděn značný rozsah prací a dodávek. U nás roste podíl dodávek na základě těchto podmínek zejména z důvodů předkládaných tendrů Evropské nebo Světové banky, které tyto podmínky užívají jako součást smluvních podmínek.

Z aplikace smluvních podmínek FIDIC a zahraniční praxe vychází rovněž smluvní podmínky podpůrných programů Evropské unie ISPA, Sapard a Phare, kterých rozsah na našem trhu stále roste.

V případě dodávek do zahraničí jsou obvykle užívány v případě dodávek investičních celků, kdy jsou podklady s ohledem na jejich složitost a rozsah připravovány zahraničními konzultanty.

Vlastní podmínky FIDIC jsou tak značně specifické a nepřibližují se ani podmínkám VOB nebo BGB, protože vycházejí původně z anglického precedenčního práva. Zejména text smluv, uzavřených na základě těchto podmínek, neodpovídá naší praxi a právní jazyk a složité formulace tak představují pro naše dodavatele při jejich výkladu značné obtíže.

Podrobný výklad těchto podmínek je rovněž součástí publikace o vývozu stavebních prací a knihy o smlouvách a cenách v zahraniční praxi.

zpět  |  nahoru