» Přeskočit navigaciNabízené služby

Časové plánování

Časové plánování představuje jeden z nástrojů pro řízení stavebních projektů, zejména v případě komplexnějších dodávek, kdy probíhá činnost více firem a stavební a technologické dodávky. S časovým plánováním přichází dodavatel do styku již během tendrového řízení. Pokud nezískal časové plány od vypisovatele tendru, je obvykle nucen je vypracovat a předložit v tendrovém řízení spolu s nabídkou.

Pro dodavatele představuje časový plán prostředek pro řízení stavby, kdy je našimi dodavateli podceňována zejména jeho aktualizace a pravidelné vyhodnocování, včetně vyhodnocování plnění závazků investora. Časový plán a jeho aktualizace je v mnoha případech součástí claimové agendy, kterou vede dodavatel vůči investorovi.

Součástí naší nabídky je proto vypracování časových plánů pro tendrová řízení, případně již pro vlastní výstavbu v německém nebo anglickém jazyce a jeho průběžná aktualizace v souladu s praxí zahraničních investorů.

Pro investora slouží časový plán a jeho aktualizace pro sledování plnění jednotlivých dílčích termínů výstavby a rovněž jako podklad pro claimovou agendu.

zpět  |  nahoru