» Přeskočit navigaci



Nabízené služby

Projekty EU

Smluvním základem pro projekty, kofinancované z prostředků Evropské unie, nadále zůstávají smluvní podmínky FIDIC, jenž jsou užívány nejčastěji v modifikovaných verzích tzv. Žluté nebo Červené knihy. I když zadávací podmínky odpovídají Zákonu o veřejných zakázkách nebo Zákonu o veřejném obstarávaní (praxe v Slovenské republice), nadále zůstává značný podíl specifik projektu, jenž odpovídá více praxi podmínek FIDIC než naší obchodní a stavební praxi smluv na základě Obchodního zákoníku. V tomto případe se nejedná pouze o vytvoření Specifických smluvních podmínek FIDIC, ale zejména dalších technických podkladů, jenž umožní vypisovateli jednoznačně definovat požadavky na dílo a jeho rozsah.

Protože stále narůstá podíl předkládaných víceprací dodavatelů po podepsání smluv o dílo, tento může eliminovat zejména úplný a jednoznačný popis díla formou standardů, technických specifikací, obecných technických požadavků na výstavbu, jakož i funkčních popisů a požadavků na stavební materiály, standardy a práce. Takto připravený projekt ve formě zadání vypisovatele výrazně snižuje možnosti dodavatele na navyšování smluvní ceny a prodlužování doby výstavby.

zpět  |  nahoru