» Přeskočit navigaciNabízené služby

Smlouvy v souladu s podmínkami VOB a BGB

I když roste podíl tendrových řízení a smluv v souladu s podmínkami VOB nebo BGB, které představují obvyklou německou praxi, naši dodavatelé s těmito nemají dostatek zkušeností. S ohledem na nárůst počtu zakázek od německy mluvících investorů u nás a v souvislosti se začleněním do evropských struktur, rozsah uvedených typů smluv, uzavíraných na základě těchto podmínek, nadále poroste.

Uvedené podmínky předkládají českým dodavatelům především německy mluvící investoři, konzultantské nebo developerské společnosti nebo jsou u nás využívány jako subdodavatelské smlouvy mezi zahraničními společnostmi a našimi dodavatelskými firmami. V mnoha případech je tak neporozumění těmto podmínkám příčinou značné ztráty dodavatele.

Na druhé straně je třeba říct, že uvedené podmínky dodávek stavebních prací jsou tak specifické a některá ustanovení těchto smluvních podmínek ve srovnání s naší stavební praxí tak rozdílná, že překlad smlouvy do českého jazyka a laický výklad podmínek "selským rozumem" v žádném případě dodavateli nepomůže.

Zejména dceřinné společnosti německých dodavatelů nebo konzultantských firem mají kromě systému řízení projektů vypracovány taky vlastní upravené smluvní podmínky dle VOB. Tyto jsou investorem tvrdě prosazovány a dosažení změny textu těchto podmínek dodavatelem je v praxi spíše výjimkou.

Pokud jsou dodavateli předloženy tyto dodací podmínky, upozorníme Vás na rozdíly v porovnání s naší obvyklou praxi a provedeme rozbor těchto podmínek, včetně stanovení rizika, které z nich pro dodavatele během výstavby vyplývá.

zpět  |  nahoru