» Přeskočit navigaciNabízené služby

Komplexní řízení stavebních projektů

Komplexní řízení stavebních projektů představuje souhrn všech činností, které souvisí se zabezpečení této rozsáhlé agendy.

Pro dodavatele provádíme nejen zastupování v tendrovém řízení, které končí podepsáním smlouvy s vypisovatelem, ale rovněž vedení celé agendy v souvislosti s realizací stavebního projektu. Součástí prací je vytvoření optimální organizační struktury projektu, zavedení agendy projektu, časového plánování a jeho pravidelného vyhodnocování, agendy sledování změn projektu, koordinaci stavebních prací, uplatňování víceprací a způsobu předkládání fakturace.

V případě zastupování investora provádíme zastupování v tendrovém řízení, včetně jeho vyhodnocení a doporučení dodavatele stavby, sledování a aktualizaci časového plánování, koordinaci stavebních dodavatelů a technologických dodávek (v případě více smluv a dodavatelů), kontrolu fakturace dodavatelů a předkládaných víceprací až do předložení konečné faktury dodavatele.

zpět  |  nahoru