» Přeskočit navigaciO společnosti

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám touto cestou představit společnost MP Consulting a její současné aktivity na trhu investiční výstavby.

Společnost MP Consulting byla založena dne 15.4.1994 s cílem komplexní péče o zákazníka v procesu investiční výstavby v takovém rozsahu a službách, jak je zvykem v zahraniční praxi.

Ing. Milan Oleríny, jako zakladatel společnosti, má dlouholetou praxi se zahraničními investory. V zahraničí pracoval v létech 1984 - 1992 prostřednictvím PZO Strojexport pro jednu z největších německých stavebních firem Walter Bau, AG (dříve Walter-Thosti-Boswau - WTB) na výstavbě ocelárny v Libyi. V roku 1984 pracoval nejdříve na přípravě akce přímo v Německu, v létech 1986 - 1992 přímo na stavbě, kde odpovídal za celou technickou přípravu stavby. Později pracoval jako stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí a ředitel výstavby ocelárny a v roku 1990 odevzdával prostřednictvím společnosti Krupp Essen stavební práce arabskému zákazníkovi. Na stavbě pak působil až do roku 1992, kdy již probíhala vlastní výroba oceli.

S ohledem na růst zahraničních investic u nás roste rovněž rozsah tendrových podkladů, které získávají naše společnosti od zahraničních investorů. Naši dodavatelé tak přicházejí do styku s úplně jinou praxí, než jakou představuje Obchodní zákoník a v mnoha případech proto v tendrových řízeních nejsou úspěšní.

Investoři předkládají smluvní podmínky v souladu s dodacími podmínkami VOB nebo BGB (německá praxe) nebo podmínkami FIDIC (mezinárodní praxe), se kterými naši dodavatelé nemají zkušenosti. Zastupování v tendrovém řízení se zahraničním investorem tak pomůže výrazně zvýšit Vaši možnost získat zakázku. Při předložení smluv v souladu s jinou praxí provedeme pro Vás výklad těchto smluv a upozorníme Vás na rozdíly v porovnání s naší obvyklou praxí. Pokud jste již smlouvy na dodávky stavebních prací uzavřely, nalezneme pro Vás řešení, které eliminuje riziko dodavatele, které z nich vyplývá.

V některých případech je dodavatel nucen vytvořit v souladu se smlouvou jinou organizační strukturu nebo vést další agendu - vyhodnocování časových plánů, claimovou agendu apod. V takovém případě Vám navrhneme organizační strukturu, která odpovídá investorem požadované a zavedeme požadovanou agendu v souladu se smlouvou.

V některých případech je dostatečné již pouhé vysvětlení uzavřené smlouvy s investorem nebo zavedení organizace projektu, v jiných případech Vám nabídneme vedení celé claimové agendy vůči investorovi nebo řízení celého stavebního projektu.

Pokud investor požaduje koordinaci stavebních prací nebo technologických dodávek, budeme ji provádět za Vás a zdokumentujeme všechna zavinění třetích osob, které brzdili postup Vašich prací a vyvolaly tak další vícenáklady. V takovém případě vyhodnotíme všechny časové a finanční dopady, které Vám činností třetích osob na staveništi vznikly.

V případě předložené dokumentace stavby provedeme ve spolupráci s investorem výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a za účasti investora provedeme vyhodnocení nabídkového řízení. V souladu s požadovanou praxí pak uzavřeme smlouvu na dodávku stavebních prací, a to rovněž v souladu s podmínkami zahraniční praxe (FIDIC, VOB, BGB, AIA).

V každém případě jsou stavební smlouvy tak specifické, že je po stanovení cíle možné najít odpovídající rozsah prací a výkonů, které Vám ve spolupráci s Vámi zabezpečí MP Consulting.

zpět  |  nahoru