» Přeskočit navigaciPublikace Claim manažment v stavebnej praxi

Publikace Claim manažment v stavebnej praxiKniha jako první publikace na trhu podává komplexní a podrobný výklad problematiky nároků a dodatků a rovněž metodiky požadavků, předkládaných oběma smluvními stranami. Cílem publikace je poskytnout čtenáři přesný návod, jak postupovat v případě předkládání dodatečných požadavků během výstavby od jejich zjištění přes ocenění, oznámení nároku investorovi, vyčíslení časového a finančního dosahu, jednání s investorem až po úhradu těchto položek investorem.

Kniha nepodává pouze rozbor podmínek FIDIC v souvislosti s nároky a případně praxí Veřejných zakázek u nás, ale v podstatně širším záběru se věnuje problematice nároků i v německé praxi podmínek VOB, podmínek projektových prací HOAI a v širším měřítku mezinárodní stavební praxi. Komplexní poznatky o režimu nároků obou stran jsou tak aplikovatelné i v praxi Obchodního zákoníku pro smlouvy o dílo nebo smlouvy na poskytovaní služeb i v našem prostředí.

Součástí knihy jsou vzorové dopisy v originálu a ve slovenském překladu z praxe podmínek FIDIC a VOB, jenž je možné využít při korespondenci se zahraničním investorem, jako i množství příkladů ze zahraniční praxe. Mnohé organigramy, přílohy a kontrolní listy mohou posloužit privátním investorům a rovněž zhotovitelům, protože mají širší platnost, než jenom v podmínkách těchto smluv.

Kniha je určena stavebním dodavatelům, jež realizují práce a dodávky na základě podmínek FIDIC ve všech verzích, podmínek VOB nebo jiné aplikované zahraniční praxe, pro veřejný sektor, zahraničního investora u nás nebo v zahraničí a rovněž pro zhotovitele, jež realizují zakázky v souladu s naší stavební a obchodní praxí. Poslouží rovněž projektantům a konzultantským společnostem, pracujícím na projektech pro zahraničního investora a zadavatelům těchto zakázek při přípravě smluv a smluvních podmínek a jako pomůcka na eliminaci rizik projektu.

Kniha je první publikací na trhu, jež se podrobně věnuje rozboru nároků (vícepráce, claimy) pro dodávky stavebních prací a poskytování služeb nejen v režimu Zákona o veřejných zakázkách ve spojení s podmínkami FIDIC, ale aj v záběru německé a mezinárodní praxe investiční výstavby.

Ukázka

Můžete si stáhnout » Ukázku ve formátu PDF

Obsah

Ke stažení » Obsah knihy ve formátu PDF

Můžete si také prohlédnout » Obsah knihy – HTML

Kde koupit

Publikaci je možné koupit v knihkupectvích s odbornou literaturou nebo přímo u vydavatele - společnosti Wolters Kluwer.

zpět  |  nahoru