» Přeskočit navigaciNabízené služby

Claimová agenda

Představuje specifickou činnost, která je prováděna zejména v případě smluv se zahraničním investorem, protože ve většině případů z nich přímo vyplývá. Agenda může být vedena rovněž investorem, kdy je její cílem zdokumentování všech zavinění dodavatele v průběhu výstavby.

V případě, že je agenda vedena přímo dodavatelem, slouží především jako prostředek pro uplatňování požadavků dodavatele vůči investorovi. Požadavky mohou vyplynout ze smluvních ujednání s investorem – z již uzavřené smlouvy – nebo mohou být předkládány formou požadavků investora na provádění prací, koordinace prací na stavbě, případně vyplývají ze změn projektové dokumentace.

Cílem claimové agendy je posoudit tyto požadavky a v případě, že mají dopad na termíny plnění a vyvolají další zvýšené náklady dodavatele, uplatnit je vůči investorovi.

Metodika agendy je podmíněna typem smlouvy a obvyklou praxí, kterou se předkládání požadavků investora řídí. Postupy jsou proto rozdílné v případě smluv, uzavřených na základě podmínek VOB a BGB a jiné v případě smluv na základě dodacích podmínek FIDIC. Prakticky ve všech případech je výstupem z této agendy kvalifikované předložení dodatečných požadavků dodavatele, včetně jejich finančního vyčíslení a termínových dopadů na průběh výstavby. Agenda má nezastupitelnou funkci zejména v případě více dodavatelů stavby, v případě návaznosti stavebních a technologických prací nebo předpokládaného sporu s investorem.

zpět  |  nahoru