» Přeskočit navigaciPublikace o claimovém managementu

OBSAH

1.Claimová agenda

 • 1.1 Claimová agenda
  • 1.1.1. Vedení claimové agendy dodavatelem
   • 1.1.1.1. Claimy vůči projektové dokumentaci nebo technickým podkladům
   • 1.1.1.2. Claimová agenda vůči subdodavatelům
   • 1.1.1.3. Claimová agenda vůči podmínkám provádění prací
    • 1.1.1.3.1. Claimy z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek
    • 1.1.1.3.2. Claimy z důvodu fyzických podmínek na staveništi
    • 1.1.1.3.3. Claimy z důvodu chybějících nebo nedostatečných informací
   • 1.1.1.4. Claimová agenda vůči smluvním podmínkám
   • 1.1.1.5. Claimová agenda z důvodu vyšší moci (rizika na straně objednatele)
  • 1.1.2. Organizační a personální zabezpečení agendy
  • 1.1.3. Konzultantské a právní kanceláře v claimové agendě
  • 1.1.4. Vyčíslení časových dopadů
  • 1.1.5. Vyčíslení nákladů claimu
 • 1.2. Claimová agenda investora
 • 1.3. Claimová agenda v případě podmínek VOB (německá praxe)
 • 1.4. Claimová agenda v případě podmínek FIDIC (mezinárodní praxe)
 • 1.5. Claimová agenda v případě jiných smluvních podmínek (BOT, D-B)
 • 1.6. Specifické podmínky a claimová agenda v případě výstavby v zahraničí

2. Časové plánování

 • 2.1. Použití časových plánů
 • 2.2. Typy časových plánů
 • 2.3. Vypracování časových plánů dodavatelem a jejich kontrola
 • 2.4. Tvorba časových plánů
 • 2.5. Rezervy v časových plánech
 • 2.6. Časové plánování v případě projektových prací
 • 2.7. Kontrola rozsahu prací s ohledem na časové plánování
 • 2.8. Aktualizace a změny v časových plánech
 • 2.9. Časový plán z pohledu smluvního plnění
 • 2.10. Průběžná kontrola a změny v časovém plánování

3. Právní poradenství a konzultantské činnosti

 • 3.1. Právní kanceláře v řízení stavebních projektů
 • 3.2. Cíle právního poradenství
 • 3.3. Rozsah prací a výše odměny právní kanceláře
 • 3.4. Organizační struktura právního poradenství
 • 3.5. Právní poradenství na straně dodavatele
 • 3.6. Právní poradenství pro investora

Slovník zkratek, použitých v textu knihy

Seznam vzorových dopisů

zpět  |  nahoru